آیکون خبرنامه

Tell

  40884853-4 -021

خرید و فروش کاشی

آواتار hamid rezaei
خرید و فروش کاشی
توسط   hamid rezaei   ۹۳۵ روز قبل
%۳cspan style%۳d%۲۲font-size%۳a ۱۶px%۳b%۲۲%۳eبرای کسب اطلاعات خرید یا فروش محصولات خود به صفحه %۳ca href%۳d%۲۲http%۳a//www.baaax.ir/fa/business/purchase-%۲۵D۸%۲۵A۸%۲۵D۸%۲۵A۷%۲۵D۹%۲۵۸۶%۲۵DA%۲۵A۹-%۲۵D۸%۲۵A۷%۲۵D۸%۲۵B۷%۲۵D۹%۲۵۸۴%۲۵D۸%۲۵A۷%۲۵D۸%۲۵B۹%۲۵D۸%۲۵A۷%۲۵D۸%۲۵AA-%۲۵DA%۲۵A۹%۲۵D۸%۲۵A۷%۲۵D۸%۲۵B۴%۲۵DB%۲۵۸C-%۲۵D۹%۲۵۸۸-%۲۵D۸%۲۵B۳%۲۵D۸%۲۵B۱%۲۵D۸%۲۵A۷%۲۵D۹%۲۵۸۵%۲۵DB%۲۵۸C%۲۵DA%۲۵A۹-%۲۵D۸%۲۵A۸%۲۵D۸%۲۵AE%۲۵D۸%۲۵B۱%۲۵DB%۲۵۸C%۲۵D۸%۲۵AF%۲۲ target%۳d%۲۲_self%۲۲%۳eبخرید و بفروشید%۳c/a%۳e سایت مراجعه فرمایید.%۳c/span%۳e

ارتباط با ما

______________

آدرس:تهران،ونک،خیابان شیرازجنوبی،خیابان گرمسار غربی،پلاک 6،طبقه اول

تلفن بانک اطلاعات کاشی و سرامیک (باکس) :  4-40884853 - 021

ایمیل : Info@baaax.ir

اطلاعات تماس انجمن صنفی کاشی و سرامیک :

تلفن : 02188214264
ایمیل: info@ircps.ir