کاشی و سرامیک دیوار

کاشی لیندو - آپادانا سرام
      60*20
LINDO COLLECTION

درجه یک : 28400 تا 34400 تومان

درجه دو : 24400 تا 29400 تومان


کاشی رومانا - آپادانا سرام
         60*20
ROMANA COLLECTION

درجه یک : 28400 تا 34400 تومان

درجه دو : 24400 تا 29400 تومان


کاشی لونا - آپادانا سرام
       60*20
LONA COLLECTION

درجه یک : 28400 تا 34400 تومان

درجه دو : 24400 تا 29400 تومان


کاشی لیشا - آپادانا سرام
     60*20
LISHA COLLECTION

درجه یک : 28400 تا 34400 تومان

درجه دو : 24400 تا 29400 تومان


کاشی سیلوئت - آپادانا سرام
60*30
SILHOUETTE COLLECTION

درجه یک : 28400 تا 35100 تومان

درجه دو : 24200 تا 29700 تومان


کاشی دنیز - آپادانا سرام
       60*20
DENIZ COLLECTION

درجه یک : 28400 تا 34400 تومان

درجه دو : 24400 تا 29400 تومان


کاشی رونیکا - آپادانا سرام
         60*20
RONICA COLLECTION

درجه یک : 28400 تا 34400 تومان

درجه دو : 24400 تا 29400 تومان


کاشی پانورا و اهورا - آپادانا سرام
60*30
PANORA & AHOURA COLLECTION

درجه یک : 28400 تا 35100 تومان

درجه دو : 24200 تا 29700 تومان


کاشی پاتین - آپادانا سرام
        60*20
PATIN COLLECTION

درجه یک : 28400 تا 34400 تومان

درجه دو : 24400 تا 29400 تومان


کاشی آنیتا - آپادانا سرام
      75*25
ANITA COLLECTION

درجه یک : 35300 تا 43600 تومان

درجه دو : 28300 تا 35100 تومان


کاشی ماتیلدا - آپادانا سرام
60*30
MATILDA COLLECTION

درجه یک : 28400 تا 35100 تومان

درجه دو : 24200 تا 29700 تومان


کاشی بلینی - آپادانا سرام
       75*25
BELLINI COLLECTION

درجه یک : 35300 تا 43600 تومان

درجه دو : 28300 تا 35100 تومان


کاشی ویتا و ویتارا - آپادانا سرام
60*30
 VITA & VITARA COLLECTION

درجه یک : 28400 تا 35100 تومان

درجه دو : 24200 تا 29700 تومان


کاشی نوبل - آپادانا سرام
  60*30<br>
NOBEL COLLECTION

درجه یک : 28400 تا 35100 تومان

درجه دو : 24200 تا 29700 تومان


کاشی سلین و سلینا - آپادانا سرام
60*30
SELIN & SELINA COLLECTION

درجه یک : 28400 تا 35100 تومان

درجه دو : 24200 تا 29700 تومان


کاشی دانته - آپادانا سرام
60*30
DANTE COLLECTION

درجه یک : 28400 تا 35100 تومان

درجه دو : 24200 تا 29700 تومان


کاشی سوبک - آپادانا سرام
60*30
SOBEK COLLECTION

درجه یک : 28400 تا 35100 تومان

درجه دو : 24200 تا 29700 تومان


کاشی آنجل - آپادانا سرام
60*30
ANGEL COLLECTION

درجه یک : 28400 تا 35100 تومان

درجه دو : 24200 تا 29700 تومان


صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

ارتباط با ما

______________

آدرس: تهران، ونک، خیابان شیراز جنوبی، کوچه اتحاد، پلاک 10، طبقه اول

تلفن بانک اطلاعات کاشی و سرامیک (باکس) : 88601988 - 021

ایمیل : Info@baaax.ir

اطلاعات تماس انجمن صنفی کاشی و سرامیک :

تلفن : 02188214264
ایمیل: info@ircps.ir


logo-samandehi