پرسلان و گرانیت

کاشی حریر - آپادانا سرام
      60*60
HARIR COLLECTION

درجه یک : 33700 تا 40200 تومان

درجه دو : 32000 تا 33700 تومان


کاشی سانا - آپادانا سرام
60*30
SANA COLLECTION

درجه یک : 32700 تا 37000 تومان

درجه دو : 28000 تا 31400 تومان


کاشی کیانیت - آپادانا سرام
       60*60
KYANITE COLLECTION

درجه یک : 37700 تا 40200 تومان

درجه دو : 32000 تا 33700 تومان


کاشی بیوتی - آپادانا سرام
       60*60
BEAUTY COLLECTION

درجه یک : 33700 تا 40200 تومان

درجه دو : 32000 تا 33700 تومان


کاشی آنیسا - آپادانا سرام
60*30
ANISA COLLECTION

درجه یک : 32700 تا 37000 تومان

درجه دو : 28000 تا 31400 تومان


کاشی آرس - آپادانا سرام
       60*60
ARES COLLECTION

درجه یک : 33700 تا 40200 تومان

درجه دو : 32000 تا 33700 تومان


کاشی پراگ - آپادانا سرام
60*30
PRAGUE COLLECTION

درجه یک : 32700 تا 37000 تومان

درجه دو : 28000 تا 31400 تومان


کاشی استون - آپادانا سرام
       60*30
STONE COLLECTION

درجه یک : 28400 تا 35100 تومان

درجه دو : 24200 تا 29700 تومان


کاشی تایملس - آپادانا سرام
 100*33
TIMELESS COLLECTION

درجه یک : 43100 تا 50800 تومان

درجه دو : 34500 تا 40700 تومان


کاشی امگا - آپادانا سرام
      50*50
OMEGA COLLECTION

درجه یک : 24400 تا 30100 تومان

درجه دو : 21000 تا 25700 تومان


کاشی دیاکو - آپادانا سرام
100*33
DIACO COLLECTION

درجه یک : 43100 تا 50800 تومان

درجه دو : 34500 تا 40700 تومان


کاشی بولدر - آپادانا سرام
       50*50
BOULDER COLLECTION

درجه یک : 24400 تا 30100 تومان

درجه دو : 21000 تا 25700 تومان


کاشی سدروس - آپادانا سرام
        50*50<br>
CEDRUS COLLECTION

درجه یک : 24400 تا 30100 تومان

درجه دو : 21000 تا 25700 تومان


کاشی پرسیکا - آپادانا سرام
    100*33<br>
PERSICA COLLECTION

درجه یک : 43100 تا 50800 تومان

درجه دو : 34500 تا 40700 تومان


کاشی پادرا - آپادانا سرام
      50*50<br>
PADRA COLLECTION

درجه یک : 24400 تا 30100 تومان

درجه دو : 21000 تا 25700 تومان


کاشی بنیامین - آپادانا سرام
  100*33<br>
BENYAMIN COLLECTION

درجه یک : 43100 تا 50800 تومان

درجه دو : 34500 تا 40700 تومان


کاشی ارژن - آپادانا سرام
       50*50<br>
ARJAN COLLECTION

درجه یک : 24400 تا 30100 تومان

درجه دو : 21000 تا 25700 تومان


کاشی تندرا - آپادانا سرام
      100*33 <br>
TUNDRA COLLECTION

درجه یک : 43100 تا 50800 تومان

درجه دو : 34500 تا 40700 تومان


۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صفحه ۸ از ۹ ۹

ارتباط با ما

______________

آدرس:تهران،ونک،خیابان شیرازجنوبی،خیابان گرمسار غربی،پلاک 6،طبقه اول

تلفن بانک اطلاعات کاشی و سرامیک (باکس) : 40887400 - 021

ایمیل : Info@baaax.ir

اطلاعات تماس انجمن صنفی کاشی و سرامیک :

تلفن : 02188214264
ایمیل: info@ircps.ir


logo-samandehi