کاشی و سرامیک کف

کاشی آشیل - آپادانا سرام
       60*60
ASHIL COLLECTION

درجه یک : 37700 تا 40200 تومان

درجه دو : 32000 تا 33700 تومان


کاشی سینامون - آپادانا سرام
80*80
CINAMON COLLECTION

درجه یک : 46400 تا 51100 تومان

درجه دو : 37000 تا 41000 تومان


کاشی امپراطور - آپادانا سرام
80*80
EMPERATUR COLLECTION

درجه یک : 46400 تا 51100 تومان

درجه دو : 37000 تا 41000 تومان


کاشی امپرادور - آپادانا سرام
80*80
EMPERADOR COLLECTION

درجه یک : 46400 تا 51100 تومان

درجه دو : 37000 تا 41000 تومان


کاشی سیلوئت - آپادانا سرام
    60*60
SILHOUETTE COLLECTION

درجه یک : 37700 تا 40200 تومان

درجه دو : 32000 تا 33700 تومان


کاشی پایا - آپادانا سرام
     60*60
PAYA COLLECTION

درجه یک : 37700 تا 40200 تومان

درجه دو : 32000 تا 33700 تومان


کاشی راسا - آپادانا سرام
80*80
RAASSA COLLECTION

درجه یک : 46400 تا 51100 تومان

درجه دو : 37000 تا 41000 تومان


کاشی آرال - آپادانا سرام
      60*60
ARAL COLLECTION

درجه یک : 37700 تا 40200 تومان

درجه دو : 32000 تا 33700 تومان


کاشی هارمونی - آپادانا سرام
80*80
HARMONY COLLECTION

درجه یک : 46400 تا 51100 تومان

درجه دو : 37000 تا 41000 تومان


کاشی مارسی - آپادانا سرام
       60*60
MARSEI COLLECTION

درجه یک : 37700 تا 40200 تومان

درجه دو : 32000 تا 33700 تومان


کاشی نوا - آپادانا سرام
     60*60
NOVA COLLECTION

درجه یک : 37700 تا 40200 تومان

درجه دو : 32000 تا 33700 تومان


کاشی سیترین - آپادانا سرام
        60*60
SITRIN COLLECTION

درجه یک : 37700 تا 40200 تومان

درجه دو : 32000 تا 33700 تومان


کاشی کامفورت - آپادانا سرام
        60*60
COMFORT COLLECTION

درجه یک : 37700 تا 40200 تومان

درجه دو : 32000 تا 33700 تومان


کاشی مونترا - آپادانا سرام
80*80
MONTRA COLLECTION

درجه یک : 46400 تا 51100 تومان

درجه دو : 37000 تا 41000 تومان


کاشی تنو - آپادانا سرام
     60*60
TENO COLLECTION

درجه یک : 33700 تا 40200 تومان

درجه دو : 32000 تا 33700 تومان


کاشی حریر - آپادانا سرام
      60*60
HARIR COLLECTION

درجه یک : 33700 تا 40200 تومان

درجه دو : 32000 تا 33700 تومان


کاشی سانا - آپادانا سرام
60*30
SANA COLLECTION

درجه یک : 32700 تا 37000 تومان

درجه دو : 28000 تا 31400 تومان


کاشی کیانیت - آپادانا سرام
       60*60
KYANITE COLLECTION

درجه یک : 37700 تا 40200 تومان

درجه دو : 32000 تا 33700 تومان


۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صفحه ۸ از ۱۰ ۹ ۱۰

ارتباط با ما

______________

آدرس:تهران،ونک،خیابان شیرازجنوبی،خیابان گرمسار غربی،پلاک 6،طبقه اول

تلفن بانک اطلاعات کاشی و سرامیک (باکس) : 40887400 - 021

ایمیل : Info@baaax.ir

اطلاعات تماس انجمن صنفی کاشی و سرامیک :

تلفن : 02188214264
ایمیل: info@ircps.ir


logo-samandehi